Stafi

Drejtoria e Përgjithshme

Refike Sülçevsi - Drejtoreshë e përgjithshme

Nita Selca - Asistente ekzekutive

Kushtrim Selishta - Menaxher për Informim Drejtoria e Trajnimeve

 


Enver Haxhijaj - Drejtor i drejtorisë së trajnimeve

Vlora Kryeziu - ZHP Bashkim Evropian

Hetem Idrizi - ZHP Teknologji informative

Ariana Birinxhiku - ZHP Menanxhment i Përgjithshëm

Teuta Kuqi Maloku - ZHP Administratë dhe Legjislacion

Osman Sylanaj - ZHP Buxhet dhe Financa

Jehona Podrimqaku - ZHP Çështje Komunale
 
Basri Berisha - ZHP Burime Njerëzore 


 
Drejtoria e Administratës

Bujar Thaçi - Drejtor i administratës

Ariana Aliu - Zyrtare e lartë për Buxhet dhe Financa

Besart Mulaj - Zyrtarë për Personel 

Arben Shala - Zyrtarë për Logjistikë

Shpresa Llapashtica - Zyrtare administrative

Besa Ceku - Zyrtare administartive

Alma Ademi -  Zyrtare për Hulumtime