Kontakti

 
Adresa: 
Instituti i Kosovës për Administratë Publike
Rr."Rr. “Pavarësia”, Hajvali | Prishtinë, Republika e Kosovës
10000 Prishtinë,
Kosovë

tel:  038 200 60 204 

 

e-mail: info.ikap@rks-gov.net & ikap.kosovo@gmail.com