Report of Joint workshop

Report of Joint workshop

This report presents the topics, activities and lessons learned from the Joint Workshop on Total Quality Management through CAF, which took place in Tirana on 31 August – 01 September and which

Training – General management

Training – General management

Within the training and development framework of public administration, special attention has been paid to the enhancement of knowledge and the training of supervisors in the area of general

(Shqip) Plani i trajnimit për vitin 2013_IKAP

(Shqip) Plani i trajnimit për vitin 2013_IKAP

Këtu mund ta gjeni planin e trajnimit për vitin 2013 te IKAP-it

Plani kalendarik i trajnimeve për vitin 2013

Plani kalendarik i trajnimeve për vitin 2013

Ky eshte plani kalendarik i tranimeve per vitin 2013.

Plani i trajnimit për vitin 2013

Plani i trajnimit për vitin 2013

Zhvillimi i kapacitetit të Shërbimit Civil të Kosovës në funksion të krijimit të një administrate profesionale, efektive dhe të përgjegjshme publike dhe të mbështetjes së procesit

6 trajnues në fushën e drejtësisë për një detyrë afatshkurtër

6 trajnues në fushën e drejtësisë për një detyrë afatshkurtër

Ky aktivitet i udhëhequr nga IKAP ka për synim të fuqizojë kapacitetet e administratave në Kosovë për të zbatuar procedurat administrative dhe për të ofruar shërbime të efektshme për

Raport i punës për vitin 2011

Raport i punës për vitin 2011

Në këtë raport janë përmbledhur aktivitetet e zhvilluara nga Instituti i Kosovës për Administratë Publike për realizimin e objektivave të Planit të trajnimit për vitin 2011, dhe

Plani kalendarik i trajnimeve për vitin 2012

Plani kalendarik i trajnimeve për vitin 2012

Plani kalendarik i trajnimeve për vitin 2012

Organogrami

Organogrami

Instituti i Kosovës për Administratë Publike është krijuar si agjenci ekzekutive në kuadër të Ministrisë së Administratës Publike, me kërkesën e ministrit të MAP-it dhe

  • Report of Joint workshop
  • Training – General management
  • (Shqip) Plani i trajnimit për vitin 2013_IKAP
  • Plani kalendarik i trajnimeve për vitin 2013
  • Plani i trajnimit për vitin 2013
  • Fletëpalosje
  • 6 trajnues në fushën e drejtësisë për një detyrë afatshkurtër
  • Raport i punës për vitin 2011
  • Plani kalendarik i trajnimeve për vitin 2012
  • Organogrami

Latest Posts

Report of Joint workshop ...

This report presents the topics, activities and lessons learned from the Joint Workshop on Total Quality Management through CAF, which took place in Tirana ...

Training – General management ...

Within the training and development framework of public administration, special attention has been paid to the enhancement of knowledge and the training of ...

(Shqip) Plani i trajnimit për vitin 2013_IKAP ...

Këtu mund ta gjeni planin e trajnimit për vitin 2013 te IKAP-it ...

Plani kalendarik i trajnimeve për vitin 2013 ...

Ky eshte plani kalendarik i tranimeve per vitin 2013. ...

Plani i trajnimit për vitin 2013 ...

Zhvillimi i kapacitetit të Shërbimit Civil të Kosovës në funksion të krijimit të një administrate profesionale, efektive dhe të përgjegjshme ...

Fletëpalosje ...

...

6 trajnues në fushën e drejtësisë për një detyrë afatshkurtër ...

Ky aktivitet i udhëhequr nga IKAP ka për synim të fuqizojë kapacitetet e administratave në Kosovë për të zbatuar procedurat administrative dhe për ...

Raport i punës për vitin 2011 ...

Në këtë raport janë përmbledhur aktivitetet e zhvilluara nga Instituti i Kosovës për Administratë Publike për realizimin e objektivave të Planit ...

Plani kalendarik i trajnimeve për vitin 2012 ...

Plani kalendarik i trajnimeve për vitin 2012 ...

LATEST VIDEOS

Training – General management

Within the training and development framework of public administration, special attention has been paid to the enhancement of knowledge and the training of supervisors in the area of general management. The aim of ...

Training – General management

Within the training and development framework of public administration, special attention has been paid to the enhancement of knowledge and the training of supervisors in the area of general management. The aim of ...

Training – General management

Within the training and development framework of public administration, special attention has been paid to the enhancement of knowledge and the training of supervisors in the area of general management. The aim of ...

Training – General management

Within the training and development framework of public administration, special attention has been paid to the enhancement of knowledge and the training of supervisors in the area of general management. The aim of ...

Training – General management

Within the training and development framework of public administration, special attention has been paid to the enhancement of knowledge and the training of supervisors in the area of general management. The aim of ...

Training – General management

Within the training and development framework of public administration, special attention has been paid to the ...

Training – General Administration

The purpose for training KCS employees in general administration is to create a modern, professional and impartial ...

Trainings – Municipal issues

Special attention has been paid to the training of civil servants working in the municipal administration. Training ...

Training – General management

Within the training and development framework of public administration, special attention has been paid to the ...

Training – General Administration

The purpose for training KCS employees in general administration is to create a modern, professional and impartial ...

Trainings – Municipal issues

Special attention has been paid to the training of civil servants working in the municipal administration. Training ...

Training – General management

Within the training and development framework of public administration, special attention has been paid to the ...

Training – General Administration

The purpose for training KCS employees in general administration is to create a modern, professional and impartial ...

Trainings – Municipal issues

Special attention has been paid to the training of civil servants working in the municipal administration. Training ...

Training – General management

Within the training and development framework of public administration, special attention has been paid to the ...

Training – General Administration

The purpose for training KCS employees in general administration is to create a modern, professional and impartial ...

Trainings – Municipal issues

Special attention has been paid to the training of civil servants working in the municipal administration. Training ...

Training – General management

Within the training and development framework of public administration, special attention has been paid to the ...

Training – General Administration

The purpose for training KCS employees in general administration is to create a modern, professional and impartial ...

Trainings – Municipal issues

Special attention has been paid to the training of civil servants working in the municipal administration. Training ...

Training – General management

Within the training and development framework of public administration, special attention has been paid to the enhancement of ...

Training – General management

Within the training and development framework of public administration, special attention has been paid to the enhancement of ...

Training – General management

Within the training and development framework of public administration, special attention has been paid to the enhancement of ...

Training – General management

Within the training and development framework of public administration, special attention has been paid to the enhancement of ...